Już za:

21-22 października 2023, TAURON Arena Kraków

Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

WSTĘP NA TARGI:

Cena biletu: 30 zł /osoba
E-bilet: wstęp bezpłatny <link do rejestracji>

Data: 21-22 października 2023
Miej­sce: TAURON Arena Kraków
Adres: Kraków, ul. Stanisława Lema 7 (Zobacz jak dojechać)

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 17.00
Nie­dziela: 10.00 — 16.00
Uwaga! Sugerujemy przybycie na 30 minut przed zakończeniem targów w celu spokojnego zwiedzania.

Regu­la­min Obiektu klik­nij tutaj.

Organizowane przez nas Targi to:

Kumulacja 10

lat doświadczeń w organizowaniu targów nieruchomości

Około 130

wszystkich zorganizowanych imprez targowych

Około 2000

wystawców, którzy zaprezentowali swoje oferty niejednokrotnie biorąc udział w więcej niż jednej edycji targów

PONAD MILION

osób, które w sumie dotychczas przyszły na wszystkie edycje Targów

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący, poza poznaniem tego co proponują deweloperzy, będą mieli możliwość zapoznania się ofertami firm budujących domy, sprzedających wypo­sa­że­nie wnętrz, czy działających na rynku finansowym.

 

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje dla Osób odwiedzających targi.

Targi Nieruchomości & Budowa Domu + Home Design to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

 

Zakres tematyczny

 • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
 • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
 • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
 • domy drewniane, modułowe, z kermazytu
 • instalacje, pompy ciepła, kominki
 • fotowoltaika
 • odna­wialne źró­dła energii
 • pro­jekty domów
 • meble
 • stolarka drzwiowa
 • podłogi
 • projektowanie wnętrza
 • porady ekspertów
 • warsztaty

Zostań wystawcą lub skorzystaj z innych usług.

Prowadzisz biznes. Chcesz pozyskać nowych klientów i rozpropagować swoją markę? Wypełnij i prześlij poniższy formularz, aby otrzymać ofertę udziału w targach jako wystawca lub propozycję innych usług.

Rezerwacja stoiska
Interesuje mnie
Pole wyboru